Life& Executive Coaching


Life Coaching

Life Coaching jest szerokim obszarem obejmującym procesy coachingowe dotyczące wszystkich aspektów sfery życiowej człowieka, takich jak:

 • zdrowie,
 • miłość,
 • rozwój,
 • przyjaźń,
 • duchowość,
 • kariera,
 • stabilizacja finansowa,
 • dieta,
 • emerytura itp., itd.

Z tego obszaru wyodrębniły się specjalizacje w executive coachingu i coachingu kariery, które zajmują się bardzo sprecyzowaną tematyką, bądź kierują się w stronę pewnej grupy społecznej. Life coaching jest pojęciem ogólnym i w ramach niego możemy pracować nad dowolnym tematem, celem, marzeniem, problemem, o którym chciałbyś porozmawiać.

Proces coachingu rozpoczyna się od niezobowiązującego spotkania w trakcie którego możesz mnie poznać, zapytać o sprawy co do których masz wątpliwości. Ja z kolei mogę opowiedzieć o coachingu, jego zasadach i zaproponować Ci warunki naszej wspólnej dalszej drogi. Po tym spotkaniu, które nazywam sesją zerową, pracuję zwykle w 2 trybach:

 • interwencyjnym/kryzysowym – w trakcie którego zajmujemy się najpilniejszą sprawą, która nie daje Ci spokoju,
 • procesowym – w którym rozpoczynamy od długiej sesji w trakcie której wydobywamy Twoje wartości, hierarchizujemy je i przyglądamy się wszystkiemu, co jest dla Ciebie ważne w życiu. Patrzymy na obecny stan i określamy poziom na którym chciałbyś być w perspektywie czasu w poszczególnych obszarach Twojego życia. Możemy zająć się po kolei wszystkimi, a możesz wybrać tylko te, które uważasz za najistotniejsze. W każdym momencie procesu od Ciebie zależy, nad czym będziemy pracować.

Pamiętaj! – to Ty ustalasz agendę. Ty decydujesz o temacie coachingu i co zrobisz pomiędzy naszymi sesjami z wypracowanym materiałem. Ja będę Ci towarzyszył i pilnował, żebyś trzymał się obranej drogi tak długo, jak Tobie będzie zależało, aby dotrzeć do obranego na niej celu.

Pozostałe sesje coachingowe zwykle trwają od 1 do 2 godzin. Na początku procesu spotykamy się raz w tygodniu, a z czasem, w drugim, trzecim miesiącu pracy, zmniejszamy częstotliwość spotkań. Według badań, przeciętna osoba pozostaje w coachingu od 3 miesięcy do 3 lat. Średnio jest to okres 6 miesięcy. Moim zadaniem, jako coacha jest to, żeby nie uzależnić od siebie osoby coachowanej, ale wesprzeć ją i nauczyć samodzielnie radzić sobie z pojawiającymi się w życiu trudnościami i pracować nad nowymi celami i marzeniami.

Pracuję zarówno poprzez spotkania osobiste oraz przez Skype, który daje większe możliwości logistyczne i pozwala na coaching niezależenie od miejsca, w którym się znajduje osoba coachowana i ja, a efektywnościowo daje podobne rezultaty.

W kwestii rozliczeń kieruję się zasadą, że opłata za sesję coachingową powinna być kwotą znaczącą dla osoby coachowanej, ale na tyle wysoką, żeby mógł sobie pozwolić na cztery 2-godzinne sesje w początkowych miesiącach. Takie podejście wydaje mi się właściwe i trzymam się go w większości przypadków, mając oczywiście w swojej głowie pewne minimum wynikające z mojego doświadczenia jako coacha i moich ograniczeń czasowych.

W celu umówienia się na pierwsze, bezpłatne spotkanie na którym będziemy mogli porozmawiać i poznać się wzajemnie, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu +48 512.997.718 lub adresem mailowym kontakt@letmecoachu.pl.

1 2 3