Life& Executive Coaching


Executive Coaching

Podejście do menedżerów w organizacjach bardzo zmieniło się w ostatnich latach. Organizacji zależy na tym, żeby ich doskonale wykwalifikowani i opłacani menedżerowie byli w pracy „tu i teraz”. Zawsze w szczytowej formie. Pracodawcy dbają o zapewnienie aktywności fizycznej, dają w pakiecie z wynagrodzeniem narzędzia umożliwiające zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym czy zapewniają odpowiednią opiekę zdrowotną. Wszystko to, jeżeli jest zaniedbane, może obniżyć efektywność menedżera. W ogromnej liczbie firm na całym świecie wprowadza się również proces, który wspiera balans pomiędzy tymi wszystkimi obszarami, dodatkowo dbając również o sferę emocjonalną menedżera i pomagając w osiąganiu celów i podnoszeniu motywacji. Mowa tu o Executive Coachingu. Poprzez Executive Coaching jesteśmy w stanie wzmocnić wybrane kompetencje przywódcze i zwiększyć skuteczność menedżerów na każdym szczeblu organizacji. Dlatego Executive coaching jest najszybciej rozwijającym się obszarem coachingu na świecie.

Drugim co do dynamiki rozwoju obszarem coachingu, są małe i średnie przedsiębiorstwa. Coraz częstszą grupą, która korzysta ze sprawdzonej efektywności procesów coachingowych, są właściciele i menedżerowie z sektora MŚP. To grupa firm, która buduje światową gospodarkę i która stoi przed największymi wyzwaniami. Często właściciel firmy jest jednocześnie prezesem, budował organizację od podstaw i nie ma żadnego wsparcia, jako osoba postrzegana i budująca swój wizerunek twardego i nieomylnego menedżera. Ciężko jest mu w związku z tym wesprzeć się na swoich podwładnych czy na rodzinie i odkryć swoje cele, ambicje i problemy, które go nurtują. Aby dźwignąć firmę na kolejny poziom, np. z 5 na 10 milionów przychodów, albo z 20 na 30 milionów przychodów, trzeba kompletnie zmienić sposób działania, myślenia, systemy, procedury. W zasadzie buduje się firmę na nowo. W tej drodze właściciele i menedżerowie firm MŚP są w większości przypadków samotni. W tym momencie mogą liczyć na wsparcie ze strony executive coacha.

Executive coaching łączy pracę w obszarze biznesowym z obszarem życia osobistego. Zwykle już na 2-3 sesji coachingowej zaczynamy pracę równolegle na tematach związanych z życiem.

W ramach procesu Executive coaching, oferuję Państwu możliwość skorzystania z usług najwyżej wykwalifikowanych coachów w Polsce i na świecie, posiadających międzynarodowe akredytacje coachingowe ICF oraz IIC, od kilkuset do kilku tysięcy przeprowadzonych godzin sesji coachingowych, w różnych językach (polski, angielski, niemiecki, francuski, bułgarski, rosyjski, hiszpański). Każdy z coachów cechuje się rozległym doświadczeniem biznesowym, co pozwala na bardziej efektywną pracę i zrozumienie dla zależności i procesów biznesowych nad którymi pracujemy w trakcie coachingu. Na życzenie zaproponuję Państwu sylwetki kilku profesjonalnych coachów i zorganizuję spotkanie, na którym będą Państwo mogli zdecydować o wyborze właściwej osoby.

Oprócz klasycznej pracy coachingowej (kilka – kilkanaście sesji) w formule spotkań indywidualnych, możemy zaproponować opcjonalnie, dla uzyskania lepszych efektów wprowadzenie:

 • sesji wspólnych – etiud warsztatowych – podczas których uczestnicy, członkowie ścisłego kierownictwa firmy, będą pracowali nad doskonaleniem umiejętności współpracy poprzez wspólne rozwiązywanie problemów (np. studia przypadku, metodologia mastermind itp.) i eliminowaniem ewentualnych barier, które mogłyby wpłynąć na obniżenie skuteczności działania – np. po każdych dwóch sesjach indywidualnych
 • obserwacji uczestniczących – uczestniczenie coacha w wybranym spotkaniu członków ścisłego kierownictwa ze współpracownikami/podwładnymi – obserwacja stylów zarządzania, sposobu komunikowania się, efektywności działania itp.
 • executive feedback – element oddzielony od sesji coachingowych; udzielanie informacji zwrotnej dotyczącej sposobu działania/zmian postaw/efektów/barier itp.
 • inspirującej lektury – fragmenty książek, artykuły, studia przypadków

Dodatkowo w trakcie całego procesu, uczestnicy mają możliwość swobodnego kontaktu telefonicznego i e-mailowego z coachem. Jest to szczególnie ważne pomiędzy poszczególnymi sesjami, kiedy następuje konfrontacja z praktyką i zetknięcie się z realnymi problemami. Zwykle rekomendujemy ok. 8 sesji coachingowych (indywidualnych; dla każdej osoby). W trakcie trwania procesu ich ilość może się zmienić w dół, bądź w górę. Każda sesja trwa ok. 90 minut odbywa się raz na 4 do 6 tygodni w trakcie których zachodzi oczekiwana zmiana i wykonywane są zadania ustalone wspólnie przez menedżera i coacha. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalety naszego podejścia:

 • Ze względu na formę bardzo opłacalne i efektywne działanie.
 • Można użyć go precyzyjnie w miejscu największej potrzeby. W odróżnieniu od szkoleń, zminimalizowane jest ryzyko niedostosowania do któregokolwiek z uczestników.
 • Jest sposobem na kontynuację i rozwój efektów odbytych szkoleń, warsztatów, treningów. Pozwala na zastosowanie w praktyce własnych przemyśleń.
 • Jest sposobem na podwyższenie kompetencji w miejscu pracy.
 • Wzmacnia osobę, a jednocześnie całą organizację.
 • Pozwala odkrywać nie poznane jeszcze i niewykorzystane kompetencje, zasoby wiedzy, umiejętności i zdolności.
 • Jest prowadzony tak, że nie koliduje z codziennymi obowiązkami.
 • Pozwala na wypracowanie balansu pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
 • Eliminuje problemy-dystraktory pojawiające się w życiu osobistym.
 • Pomaga osiągnąć cele, dające poczucie spełnienia i przestrzeń do efektywnej pracy, bycia „tu i teraz”.

Celów, jakie chcemy osiągnąć stosując coaching, może być bardzo wiele. Niektóre z najczęściej identyfikowanych obszarów przedstawiam poniżej:

 • Bardzo trudne i złożone zadania/projekty oraz radzenie sobie z towarzyszącymi im obawami i ograniczeniami.
 • Podejmowanie trafniejszych decyzji.
 • Eliminowanie niepożądanych zachowań i zastępowanie ich innymi.
 • Zmiana w relacjach z ludźmi.
 • Zwiększenie efektywności i sprawności działania.
 • Praca nad kompetencjami wskazanymi przez organizację i osobę coachowaną.
 • Pobudzane kreatywności.
 • Kwestie stricte osobiste.

Projekt rozpoczyna się od trzech spotkań (w przypadku korporacji):

 • Ze sponsorem coachingu w organizacji.
 • Z osobą rozpoczynającą coaching.
 • Z obiema stronami na wspólnym spotkaniu trójstronnym.

W trakcie tych spotkań odbywa się analiza i ustalane są wspólne (organizacyjne) i osobiste cele oraz zasady współpracy i rozpoczyna się proces. Ostateczne rozwiązanie może różnić się od zaprezentowanego powyżej, w zależności od potrzeb Klienta.

W ramach procesów coachingowych mieliśmy okazję wspierać menedżerów między innymi z takich organizacji, jak: Clarks, GlaxoSmithKline, Exatel, Siemens, PLL LOT, Ericsson, Doka, PZU, organy administracji publicznej i wielu prywatnych przedsiębiorców. W celu umówienia się na pierwsze, bezpłatne spotkanie, na którym będziemy mogli porozmawiać i poznać się wzajemnie, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu +48 512.997.718 lub adresem mailowym kontakt@letmecoachu.pl.

1 2 3 4